Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
12 grudnia 2019 r.
imieniny: Adelajdy i Aleksandra
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

25.07.2019


Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informują, że nabór do 

PROJEKTU MIŃSKA AKADEMIA SENIORA „AKTYWNI 55 +- EDYCJA II

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ZAINTERESOWANIE I CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE  !!!

 

04.07.2019

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim” realizuje Projekt „PUNKT WSPARCIA DZIECKA I RODZINY- EDYCJA II”.

[czytaj dalej] 

02.07.2019

  Dnia  18 czerwca 2019  r. odbyło się finalne spotkanie realizowane w ramach projektu socjalnego „Święto Rodziny”. Z okazji Dnia Rodziny, Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka siedemnaścioro dzieci z terenu miasta Mińsk Mazowiecki  przez cztery spotkania przygotowało przedstawienie i prezenty dla rodziców...

02.07.2019

PROJEKT SOCJALNY „Sportowa sobota”

 W dniu 25 maja 2019 r. specjaliści pracy socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim: Małgorzata Wąsowska i Monika Michalik - Towani, w ramach działań Organizowania Społeczności Lokalnej, zrealizowali projekt socjalny....

 

28.06.2019
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim realizujew partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” Projekt Mińska Akademia Seniora „Aktywni 55 +- EDYCJA II.

24.06.2019

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że zbliża się NOWY  OKRES  ŚWIADCZENIOWY 2019/2020.

 Od 1 SIERPNIA 2019 r. można składać wnioski o przyznanie:

-świadczeń  rodzinnych,

-świadczenia  wychowawczego,

-świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego.

Punkty przyjmowania wniosków:

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A

-Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173.

Strona   1 2 3 [4] 5 6 7 8

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1180781 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO