Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
28 marca 2015 r.
imieniny: Anieli i Sykstusa
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Zespół Interdyscyplinarny

28.01.2015
Do pobrania: Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2014 rok

28.01.2015
Do pobrania: Zarządzenie Nr 44/9/15 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 stycznia 2015 roku

29.08.2014

Poniżej do pobrania Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I półrocze 2014 roku

10.02.2014
Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2013 rok. Do pobrania poniżej w formacie pdf.

06.02.2014
Poniżej do pobrania Zarządzenie Nr 917/215/14 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2014 roku

06.02.2014
Poniżej do pobrania Zarządzenie Nr 907/211/14 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 stycznia 2014 roku

04.02.2014
Przedstawiamy zmiany w składzie zespólu interdyscyplinarnego

21.01.2013


Do 1 sierpnia 2010 roku możliwość inicjowania  procedury „Niebieskie Karty” posiadały tylko dwa podmioty: policja i pomoc społeczna. Wraz z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” należy do kompetencji pięciu podmiotów tj.: pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

Strona   [1] 2

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.  25 759 53 33
       25 759 53 30
fax. 25 758 40 25


Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Obszar działania: przemoc, uzależnienie, problemy wychowawcze, problemy rodzinne

Czynny całą dobę

Niebieska  Linia 

801 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy

116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

ul. Hipolitowska 121a
05-074 Hipolitów
tel.
 22 760 41 14

Jesteś 384214 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO