Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
25 listopada 2015 r.
imieniny: Erazma i Katarzyny
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Zespół Interdyscyplinarny

28.08.2015

„Motywowanie sprawcy do podjęcia leczenia” było tematem szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 26 sierpnia 2015 r., prowadzonego przez anią dr Dorotę Dyjakon, psychoterapeutę i adiunkta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, autorkę publikacji „Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana” wydanej nakładem wydawnictwa Difin.

25.08.2015
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015, poz. 961).

03.07.2015
W załączeniu Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mińsku Mazowieckim za I półrocze 2015 roku.

29.06.2015
Zarządzenie Nr 166/45/15 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 179/52/11 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2011 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

28.01.2015
Do pobrania: Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2014 rok
Strona   [1] 2 3

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.  25 759 53 33
       25 759 53 30
fax. 25 758 40 25


Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Obszar działania: przemoc, uzależnienie, problemy wychowawcze, problemy rodzinne

Czynny całą dobę

Niebieska  Linia 

801 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy

116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

ul. Hipolitowska 121a
05-074 Hipolitów
tel.
 22 760 41 14

Jesteś 471601 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO